Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

28-07-2013

Nieuw besluit vrijstellingen overdrachtsbelasting

Nieuw besluit vrijstellingen overdrachtsbelasting

Ondernemingen en overdrachtbelasting
De overdrachtsbelasting kent een aantal vrijstellingen voor ondernemingen. In een besluit van de staatssecretaris van Financiën is een aantal goedkeuringen voor de toepassing van deze ondernemingsfaciliteiten opgenomen. Het bestaande besluit is onlangs gewijzigd.

Interne reorganisatie onderneming
De regeling van de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij een interne reorganisatie in het Uitvoeringsbesluit Belastingen van Rechtsverkeer is per 1 juli 2013 gewijzigd. De bestaande goedkeuringen zijn op één na per 1 juli 2013 in de wet opgenomen.

Bijzondere situaties
Voor een bijzondere situatie waarin binnen drie jaar na de interne reorganisatie de destijds niet geheven belasting alsnog verschuldigd is vanwege de verkoop van een gedeelte van het concern is een nieuwe goedkeuring opgenomen. Het gaat om de situatie waarin een moedermaatschappij na de interne reorganisatie een dochtermaatschappij met een kleindochtermaatschappij verkoopt. In het kader van de interne reorganisatie heeft de dochtermaatschappij een onroerende zaak overgedragen aan de kleindochtermaatschappij.

Voorwaarden vrijstelling
De vrijstelling bij interne reorganisatie blijft in dit geval in stand als aan twee voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde is dat de dochtermaatschappij de aan de kleindochtermaatschappij overgedragen onroerende zaak niet binnen drie jaar voor de verkoop van de dochtermaatschappij mag hebben verkregen in het kader van een andere interne reorganisatie. De tweede voorwaarde is dat dochter- en kleindochtermaatschappij gedurende de resterende tijd van de driejaarsperiode onderdeel uitmaken van hetzelfde concern.

Meer informatie? Kijk hier voor onze services op fiscaal gebied!

Send this to a friend