Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

14-04-2013

Nieuw beleidsbesluit erfbelasting

Nieuw beleidsbesluit erfbelasting

Erfbelasting
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de erfbelasting aangepast. Het besluit heeft betrekking op de verwerping van nalatenschappen, ongelukkig geredigeerde testamenten, vergeten testamenten en de zogenaamde informele wil. Het aangepaste besluit bevat een nieuwe goedkeuring voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de uitvoering van een informele wil. Deze goedkeuring werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Informele wil
Van een informele wil is sprake als een erflater op niet-rechtsgeldige wijze uitkeringen uit zijn nalatenschap heeft toegezegd of wensen kenbaar heeft gemaakt voor de bestemming van zijn nalatenschap. Erfgenamen die de informele wil van de erflater uitvoeren, doen een schenking aan de informeel begunstigde. Dat kan leiden tot heffing van schenkbelasting. Als de schenking een onroerende zaak betreft, moet er ook overdrachtsbelasting worden betaald. Onder voorwaarden en op verzoek kan de Belastingdienst aan de informeel begunstigde een tegemoetkoming verlenen voor de schenkbelasting en de overdrachtsbelasting.

Schenkbelasting
Voor de schenkbelasting houdt de tegemoetkoming in dat niet meer schenkbelasting wordt geheven dan het bedrag aan erfbelasting dat meer zou zijn verschuldigd als de informeel begunstigde het bedrag van de schenking rechtstreeks van de erflater zou hebben verkregen.
De heffing van overdrachtsbelasting kan achterwege blijven als de onroerende zaak wordt geschonken en aan de schenking geen last is verbonden. De informeel begunstigde mag de hypotheekschuld die de erflater had op de woning overnemen of daarvoor een vergoeding betalen aan de schenkers. Andere vergoedingen verhinderen de tegemoetkoming.

Send this to a friend