Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

01-09-2013

Makelaarscourtage onder deelnemingskosten

Makelaarscourtage onder deelnemingskosten

Deelnemingskosten
De voordelen die een vennootschap haalt uit een deelneming zijn niet belast met vennootschapsbelasting. Ook de kosten van aan- of verkoop van een deelneming vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Het gaat dan om de kosten die de vennootschap heeft moeten maken om de deelneming te kopen of te verkopen. Kosten die wel verband houden met de aan- of verkoop van een deelneming maar die daarvoor niet noodzakelijk waren, vallen niet onder de deelnemingsvrijstelling en zijn dus aftrekbaar van de winst.

Makelaarscourtage
Volgens de rechtbank Gelderland viel de courtage van een makelaar bij verkoop van een onroerendezaaklichaam onder de deelnemingsvrijstelling. De makelaar bemiddelde bij de verkoop van een BV die geen andere activa had dan onroerende zaken. De rechtbank was van oordeel dat de courtage noodzakelijk was voor de verkoop van de aandelen in een dochtermaatschappij. Het verweer dat de verkoopopdracht betrekking had op de onroerende zaken en niet op de deelneming vond de rechtbank niet relevant. Door de verkoop van de deelneming was voldaan aan de gegeven verkoopopdracht.

Send this to a friend