Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

23-04-2012

Maatregelen

Maatregelen

Maatregelen uit Den Haag om de crisis te bestrijden lagen binnen handbereik. Door het onttslag van het Kabinet zal een minder voortvarend deel van de beoogde maatregelen worden uitgevoerd

Een korte opsomming van de highlights van de plannen: Btw verhogen, AOW naar 66 in 2015, een nullijn in de collectieve secor en de onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft om de verlaagde overdrachtsbeslasting van 2% te handhaven. Dat is een greep uit de plannen van het pakket maatregelen uit het Catshuis.

Iets uitvoeriger per onderdeel

De onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer of de werkelijke kosten bij openbaar vervoer) wordt volledig afgeschaft. Hierbij vervalt voor de leaseauto de huidige vrijstelling van de bijtelling voor auto's die voor minder dan 500 km privé worden gebruikt (deze vrijstelling wordt vanwege lopende contracten in 4 jaar afgebouwd). De bestelauto wordt scherper gedefinieerd, om overloopeffecten te beperken. De vrijstelling voor rode diesel wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 2013.
Tegelijkertijd wordt het daadwerkelijke beslag van de zakelijke kilometers in de werkkostenregeling (auto en OV) ondergebracht (600 miljoen). Hieruit kunnen werkgevers de zakelijke kilometers blijven vergoeden.

Hypotheekrenteaftrek
Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft, die gedurende looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost (opbrengst 3,4 miljard). De KEW blijft gehandhaafd voor bestaande gevallen. De schenkingsfaciliteit gericht op schuldaflossing eigen huis wordt uitgebreid van 50.000 euro naar 100.000 en de leeftijdsgrens voor de ontvangende partij wordt verhoogd naar 45 jaar.

BTW verhogen
Het tarief BTW-laag wordt per 1-10-2012 verhoogd met 1% en het tarief BTW-algemeen gelijktijdig met 2%. Per 2014 wordt de halve opbrengst gebruikt om de tarieven van de inkomstenbelasting te verlagen, vanaf 2015 het hele bedrag.

Grondslagverbreding IB/VPB, invoering winstbox IB
De invoering van de winstbox in de IB per 1-1-2015 wordt voorbereid. Daartoe wordt eerst een grondslagverbreding (schrappen fiscale aftrekmogelijkheden) voor het bedrijfsleven uitgevoerd. Per saldo vindt lastenverzwaring plaats van 350 miljoen (60% uit zelfstandigenaftrek en startersaftrek; 40% uit de afschaffing/vermindering van de VAMIL, KIA, EIA en de MIA).

Dit is slechts een greep uit de fiscale maatregelen: lees het complete pakket maatregelen Catshuisberaad.

Send this to a friend