Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

08-07-2014

Maatregelen voor ouderen

Maatregelen voor ouderen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen.

De koopkrachttegemoetkoming op basis van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen wordt afgeschaft per 1 januari 2015. In plaats daarvan komt er een nieuwe regeling inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden, gekoppeld aan het aantal opbouwjaren van de AOW. Deze koppeling hangt samen met de toegenomen migratie. Inkomensondersteuning vanuit Nederland wordt beperkt tot het in Nederland opgebouwde AOW-pensioen. Deze nieuwe inkomensondersteuning wordt aanvankelijk opgenomen in een ministeriële regeling. Later dit jaar volgt een wetsvoorstel met een structurele regeling.

Het wetsvoorstel waarin het recht op partnertoeslag in de AOW inkomensafhankelijk zou worden gemaakt is ingetrokken omdat er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor is.
Daarmee vervalt ook de bepaling dat incidentele inkomsten van de jongere partner niet leiden tot beëindiging van de partnertoeslag. De staatssecretaris wil die bepaling nu invoeren via de Verzamelwet SZW 2015. Vanaf 1 januari 2015 ontstaan overigens door een eerdere aanpassing van de wet geen nieuwe rechten op partnertoeslag.

De bijstandsnorm voor AOW-gerechtigden is als een nominaal bedrag opgenomen in de Wet werk en bijstand. De indexering sluit aan bij de indexering van de bijstand voor personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd. De regering stelt voor om dit te wijzigen. De bijstandsnorm voor AOW-gerechtigden wordt dan van het minimumloon afgeleid. Door deze wijziging wordt voortaan rekening gehouden met de ouderenkortingen. Deze wijziging moet per 1 januari 2015 ingaan en wordt geregeld via een nog in te dienen nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet dat bij de Tweede Kamer in behandeling is.

Send this to a friend