Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-11-2010

Maak ook in 2011 gebruik van tijdelijke maatregelen

Maak ook in 2011 gebruik van tijdelijke maatregelen

Op Prinsjesdag 2010 maakte het toen demissionaire kabinet onder meer de belastingvoorstellen bekend voor het komende jaar. Veel tijdelijke crisismaatregelen worden alsnog verlengd. Maar er zijn ook enkele wijzigingen. 

U kunt als ondernemer ook in 2011 gebruik maken van de tijdelijke regeling om versneld te kunnen afschrijven. Sinds 2009 kunt u investeringen in korte tijd afschrijven, maximaal 50% in het investeringsjaar en het restant in de daaropvolgende jaren. Vereist is wel dat u het bedrijfsmiddel tijdig in gebruik neemt, namelijk binnen twee jaar na het jaar van investeren. Een tijdelijke maatregel die structureel wordt, is de mogelijkheid ervoor te kiezen de aangifte en afdracht van de btw per kwartaal te doen in plaats van per maand. U kunt dus ook in de toekomst uw btw-aangifte per kwartaal blijven doen. 

Ondernemer met een bv
De maatregel van de verruimde verliesverrekening voor bv’s wordt met een jaar verlengd. Ondernemers met een bv kunnen ook in 2011 ervoor kiezen hun verliezen te verrekenen met winsten van de afgelopen drie jaren, in plaats van één jaar. Hierdoor kunnen bv’s hun liquiditeitspositie verbeteren. In ruil daarvoor geldt een beperking van de voorwaartse verliesverrekening: een verlies mag slechts worden verrekend met winsten van maximaal zes jaar daarna in plaats van de gebruikelijke negen jaar. In het Belastingplan 2011 is verder voorgesteld het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting te verlagen van 25,5% naar 25%. Dit geldt voor belastbare winst boven € 200.000. Voor de eerste
€ 200.000 aan belastbare winst blijft een tarief gelden van 20%.

Speur- en ontwikkelingswerk
De tijdelijke verhoging die gold voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt doorgezet in 2011. Ook in de jaren daarna blijft de loongrens van de afdrachtkorting op de loonheffingen hoger dan voorheen en wordt het percentage in de eerste schijf blijvend verhoogd. Het verloop van de S&O-afdrachtvermindering ziet er in tabelvorm als volgt uit:

  2008 2009 2010 2011 2012 ev
Loongrens € 110.000 € 150.000 € 220.000 € 220.000 € 150.000
1e schijf 42% 50% 50% 50% 45%
2e schijf 14% 18% 18% 18% 14%
Plafond € 8 mln € 14 mln € 14 mln € 14 mln € 8,5 mln

 

 

 

Send this to a friend