Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

06-10-2010

Maak gebruik van willekeurige afschrijving

Maak gebruik van willekeurige afschrijving

De regeling voor willekeurige afschrijving is onlangs verruimd, waardoor het voor ondernemers gemakkelijker wordt deze regeling optimaal te benutten.

Sinds begin 2009 kunt u voor investeringen die u pleegt de tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving toepassen. Deze regeling is een van de stimuleringsmaatregelen die het kabinet trof om ondernemers door de crisis te helpen. De regeling geldt alleen voor investeringen die zijn gedaan in 2009 en 2010. In de praktijk bleek er een beperking in de regeling te zitten.
Stel, een ondernemer ging eind 2009 verplichtingen aan voor de aankoop van een bepaald bedrijfsmiddel. In 2010 betaalt hij 60% en in 2011 de overige 40%. Begin 2011 wordt het bedrijfsmiddel geleverd en in gebruik genomen. Zonder aanpassing van de regeling, kon alleen in 2010 50% willekeurig worden afgeschreven. In 2009 was namelijk geen willekeurige afschrijving mogelijk omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik was genomen en niet was voldaan aan het in dat geval geldende betalingscriterium (er was nog niets betaald). Ook in 2011 kan er niet willekeurig worden afgeschreven, omdat willekeurige afschrijving alleen kon plaatsvinden in het investeringsjaar (in dit voorbeeld 2009) en het daaropvolgende jaar (in dit voorbeeld 2010).

Vervallen voorwaarden
De demissionaire minister van Financiën heeft twee beperkende voorwaarden laten vervallen. Het betreft de voorwaarden waarin staat dat:
1. alleen in het investeringsjaar en het onmiddellijk daaropvolgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven, en
2. in het onmiddellijk op het investeringsjaar volgende jaar ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven.
Het gevolg is dat voortaan, voor investeringen die in 2009 of 2010 zijn gedaan, in het investeringsjaar – net als tot nu toe – maximaal 50% willekeurig mag worden afgeschreven en het restant – anders dan tot nu toe – in één of meer van de volgende jaren.
In het voorbeeld hiernaast kan de ondernemer in 2009 nog steeds niet willekeurig afschrijven. Hij heeft immers in 2009 geen betalingen gedaan en het bedrijfsmiddel niet in gebruik genomen. In 2010 mag hij tot 60% willekeurig
afschrijven en in 2011 maximaal de resterende 40%. Als in 2010 en 2011 de willekeurige afschrijvingen lager zijn, mag ook na 2011 nog willekeurig worden afgeschreven. Hiermee komt de regeling beter tot zijn recht met als resultaat een groter liquiditeits- en rentevoordeel voor ondernemers. U kunt voor investeringen in 2010 nog gebruik maken van de regeling willekeurige afschrijving, voor investeringen vanaf 1 januari 2011 vervalt deze. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Send this to a friend