Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-03-2011

Let op, nieuwe regels fiscaal partnerschap

Let op, nieuwe regels fiscaal partnerschap

Woont u ongehuwd samen? Dan kon u tot begin dit jaar kiezen voor fiscaal partnerschap. De regels zijn echter gewijzigd. Vanaf 2011 zijn er aan fiscaal partnerschap een aantal strikte voorwaarden verbonden. Houd hier rekening mee. 

Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven, zijn vanaf 2011 pas fiscale partners als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten;
• zij hebben samen een kind;
• één van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend;
• zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling;
• zij zijn allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is.
Ongehuwd samenwonenden kunnen in de aangifte inkomstenbelasting over 2011 niet meer kiezen voor fiscaal partnerschap. Als zij aan de voorwaarden voldoen zijn zij fiscaal partners. Voldoen zij niet aan de voorwaarden, dan zijn zij geen fiscaal partners.

Partnerregeling
Het fiscaal partnerschap begint op het moment dat de partners allebei op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de gemeente en daarbij aan één of meer van de genoemde voorwaarden voldoen. Zijn twee mensen niet het hele jaar getrouwd of voldoen zij niet het hele jaar aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap en staan zij bovendien niet het hele jaar ingeschreven op hetzelfde adres? Dan zijn zij maar een gedeelte van het jaar fiscale partners. In dat jaar kunnen zij voor de verdeling van inkomsten en aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting er alsnog voor kiezen om het hele jaar als fiscale partner te worden beschouwd. Voldoen twee mensen eind van het jaar aan één van de voorwaarden en stonden zij al het hele jaar op hetzelfde woonadres ingeschreven, dan zijn zij heel het jaar fiscaal partner.

Echtscheiding
Voor gehuwden is de belangrijkste verandering dat het fiscaal partnerschap niet langer eindigt bij ‘duurzaam gescheiden leven’. Het fiscaal partnerschap eindigt nu als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor de zogenoemde scheidingsregeling in de inkomstenbelasting. Die regelt dat als een van de partners vertrekt en de ander in het huis blijft wonen, de vertrekkende partner nog maximaal twee jaar hypotheekrente kan aftrekken. Het zag er naar uit dat deze regeling zou gelden vanaf het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend, maar er is alsnog geregeld dat in dit geval het moment bepalend blijft waarop de partners duurzaam gescheiden gaan leven. Maar let op, bent u langer dan twee jaar uit elkaar, maar (nog) niet formeel gescheiden? In dat geval kan maar voor één woning hypotheekrenteaftrek worden geclaimd. De echtscheidingsregeling is dan niet langer van toepassing.
 

Send this to a friend