Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-03-2011

Kortere termijn voor ambtshalve teruggaaf

Kortere termijn voor ambtshalve teruggaaf

De termijn waarbinnen iemand aanspraak kan maken op een ambtshalve vermindering of teruggaaf is sinds begin van dit jaar verkort van zeven naar vijf jaar.

De Belastingdienst kan op verzoek of op eigen initiatief een ambtshalve vermindering of teruggaaf verlenen als u als belanghebbende daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komt. De termijn waarbinnen iemand aanspraak kan maken op een ambtshalve vermindering of teruggaaf bedraagt vanaf 1 januari 2011 voor alle belastingen vijf jaar. Dit geldt ook voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Onder de oude regeling die bij besluit was geregeld, bedroeg deze termijn voor de aanslagbelastingen (zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting) nog zeven jaar na het einde van het kalenderjaar en voor aangiftebelastingen (zoals de btw en loonbelasting) vijf jaar.

Vijf jaar
De termijnverkorting geldt in beginsel voor verzoeken die op of na 1 januari 2011 zijn ingediend. Voor verzoeken die uiterlijk 31 maart 2011 worden ingediend, blijft de termijn van zeven jaar gelden als die termijn onder de oude regeling ook van toepassing zou zijn geweest. In bepaalde bijzondere situaties kan een afwijkende regeling van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een beroep wordt gedaan op een belastingverdrag.
 

Send this to a friend