Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

16-12-2013

Karakter bedrijfsmiddel gaat niet verloren door ontruiming kort voor levering

Karakter bedrijfsmiddel gaat niet verloren door ontruiming kort voor levering

Een perceel grond, dat tot kort voor de levering door een ondernemer een wezenlijke functie heeft binnen de onderneming, verliest het karakter van bedrijfsmiddel niet. Volgens de Hoge Raad wordt dat niet anders wanneer dat perceel wordt gebruikt voor projectontwikkeling. Op grond van dat oordeel kon de ondernemer voor de behaalde boekwinst een herinvesteringsreserve vormen.

De boekwinst die bij de verkoop van een bedrijfsmiddel wordt behaald, is belast. De belastingheffing kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaf van andere bedrijfsmiddelen. Als geen sprake is van een bedrijfsmiddel maar van voorraad, kan geen herinvesteringsreserve worden gevormd wanneer bij de verkoop daarvan een boekwinst wordt behaald.

Tot het vermogen van een onderneming behoorde een perceel grond waarop een bouwvallig pand stond. De onderneming gebruikte het geheel als stallingsruimte. Omdat de gemeente wilde dat op het perceel woningen zouden worden gebouwd, besloot de ondernemer het perceel te herontwikkelen en te verkopen. Vervolgens verkocht hij het perceel in vier delen. Tot kort voor de levering bleef het perceel in gebruik als stallingsruimte. De Belastingdienst meende dat het perceel het karakter van voorraad had gekregen door de veranderde bestemming. Hof Amsterdam was van oordeel dat niet ongebruikelijk is om een onroerende zaak voor de levering te ontruimen. Gezien het gebruik was het karakter van bedrijfsmiddel niet verloren gegaan. De Hoge Raad onderschrijft dit oordeel.

Send this to a friend