Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

20-05-2014

Kamervragen VAR voor zzp’ers

Kamervragen VAR voor zzp’ers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mede namens de staatssecretaris van Financiën vragen over de verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers beantwoord. Een van de vragen was hoe het kan dat in een bestaande arbeidsrelatie eerder een VAR-WUO is afgegeven en later niet meer. Een VAR wordt afgegeven op basis van bij de aanvraag voorgelegde gegevens. Achteraf controleert de Belastingdienst of de praktijk overeenstemt met de gepresenteerde gegevens. Dat kan leiden tot negeren van de VAR bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting of het niet weer verstrekken van eenzelfde VAR. De Belastingdienst is niet strenger gaan handhaven dan voorheen.

Ten aanzien van zzp’ers in de zorg voldoet naar de mening van de Belastingdienst en het UWV in het algemeen de arbeidsrelatie tussen de individuele zorgverlener en de toegelaten instelling aan de criteria van een civielrechtelijke dienstbetrekking. Dat leidt ook fiscaal tot een dienstbetrekking en tot een inhoudingsplicht voor de instelling. Als er geen andere activiteiten worden verricht dan het bemiddelen tussen zorgvrager en zorgverlener dan zal er over het algemeen geen reden zijn om een dienstbetrekking te veronderstellen tussen bemiddelingsbureau en zorgverlener.

De minister heeft aangegeven dat binnenkort een Interdepartementaal Beleidsonderzoek zal starten om te bezien of wet- en regelgeving voor zzp’ers en werknemers voldoende in balans zijn, mede gelet op maatschappelijke kosten en baten.

Lees hier ons artikel Verlenen van zorg in natura via bemiddelingsbureau

Send this to a friend