Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-01-2014

Kamerbrief pensioenregeling zelfstandigen

Kamerbrief pensioenregeling zelfstandigen

Belangenorganisaties van zelfstandigen hebben aangegeven hoe zij een vrijwillige collectieve pensioenregeling willen vormgeven. Deelnemers kunnen vrijwillig in- en uitstappen en kunnen zelf bepalen wat hun periodieke inleg is. Het ingelegde geld wordt collectief belegd en beheerd. De pensioenuitkeringen zijn afhankelijk van het beleggingsresultaat en van de uitvoeringskosten. Er wordt geen levenslange uitkering verzekerd, maar een uitkering voor een bepaalde duur. Het is de bedoeling dat de regeling wordt uitgevoerd door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk met zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

Om in aanmerking te komen voor bijstand zal pensioenvermogen tot een maximum van tweemaal de AOW als totaalbedrag niet worden meegeteld. Dat geldt niet alleen voor zelfstandigen maar ook voor werknemers. Wel moet in de jaren voor de bijstandsaanvraag de inleg in de pensioenregeling gelijk zijn gebleven of zijn gedaald.

De staatssecretaris van Financiën is bereid om de fiscale wetgeving aan te passen, zodat iemand bij arbeidsongeschiktheid een lijfrente kan laten ingaan zonder dat revisierente verschuldigd is.

Send this to a friend