Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Willemijn Houter

22-04-2020

Kabinet komt met extra loonsteun via NOW

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelt de concernbepaling in de NOW-regeling, maar verbindt daar wel nieuwe voorwaarden aan. Zo komen er onder andere extra eisen die door de accountant moeten worden getoetst. De minister schrijft aan de Kamer uitvoerig overleg te hebben gehad met de NBA over de condities waaronder de versoepeling mogelijk is. De NBA had de minister bij brief van 17 april aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor accountants om de voorwaarden conform aanpassing van de regeling te onderzoeken.

Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen nu toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden dus wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns ook afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Concerns

Bedrijven die deze maanden meer dan twintig procent omzetverlies hebben, krijgen met de NOW tot maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed. Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op de regeling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt.

Risico’s versoepeling

Aan zo’n versoepeling kleven risico’s, schrijft minister Koolmees. Zo kunnen grote bedrijven strategisch gedrag vertonen en schuiven met kosten en omzet. De minister is daarom weliswaar bereid de bepaling te verruimen met het oog op baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden.

Voorwaarden

Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Send this to a friend