Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

11-04-2011

Inspecteur opletten!

Inspecteur opletten!

Niet kennis nemen van verbeterde elektronische aangifte kwalificeert als ambtelijk verzuim.

Belanghebbende, X, doet zelf eind maart 2008 de elektronische aangifte IB over 2007. Daarna neemt X een belastingadviseur in de arm, die op 5 januari 2009 een verbeterde aangifte indient. In die tweede aangifte is het box 1-inkomen verhoogd van € 62.230 naar € 122.231. De inspecteur stelt de elementen voor het opleggen van de aanslag op 4 december 2008 vast op basis van de gegevens uit de eerste aangifte. Op opgelegde aanslag is gedagtekend 6 maart 2009. Als de inspecteur door middel van een ‘signaleringslijst’ kennis neemt van het bestaan van een verbeterde aangifte, legt hij d.d. 20 juni 2009 een navorderingsaanslag op naar een box 1-inkomen van € 122.230. Volgens de inspecteur is er geen sprake van een ambtelijk verzuim. Als Rechtbank Arnhem hem daarin niet volgt, stelt de inspecteur hoger beroep in.

Hof Arnhem (14 december 2010, nr. 10/00280, V-N 2011/10.2.2) verklaart het beroep van de inspecteur ongegrond. Vaststaat dat de tweede aangifte op 5 januari 2009 is ingediend en dat de inspecteur – althans in theorie – van dat feit kennis had kunnen nemen voordat de primitieve aanslag zou worden opgelegd. Dat in de praktijk het werkproces zodanig is ingericht dat de inspecteur pas een signaal heeft gekregen over de tweede aangifte nadat de primitieve aanslag was opgelegd, waardoor de belastingplichtige een onjuiste aanslag opgelegd heeft gekregen, is het gevolg van de door de Belastingdienst gekozen werkwijze. De gevolgen van die keuze dienen voor rekening van de inspecteur te komen. Voor de beoordeling van de werkwijze wordt de bevoegde inspecteur en de Belastingdienst als een en ondeelbaar aangemerkt. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank en veroordeelt de inspecteur in de proceskosten van belanghebbende.
De Staatssecretaris van Financiën heeft zijn cassatieberoep ingetrokken.
 
Bron: Vakstudienieuws 12-04-2011
 
Send this to a friend