Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

05-03-2013

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet dga

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet dga

Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt een maximum bijdrageloon van € 50.853. Voor een dga die niet valt onder de werknemersverzekeringen wordt deze bijdrage ingehouden van zijn nettoloon. Het tarief is 5,65%. Dat betekent dat de inkomensafhankelijke bijdrage maximaal € 2.873 per jaar bedraagt. Voor een dga met meerdere dienstbetrekkingen geldt dat bij iedere dienstbetrekking de inkomensafhankelijke bijdrage betaald moet worden. Na afloop van het jaar vindt een teruggaaf plaats van het teveel betaalde. De teruggaaf wordt door de Belastingdienst bij beschikking vastgesteld.

Onder voorwaarden is het mogelijk om met toepassing van de doorbetaaldloonregeling al bij de inhouding rekening te houden met het bijdragemaximum. De doorbetaaldloonregeling houdt in dat één inhoudingsplichtige de loonbetalingen verricht namens één of meer andere inhoudingsplichtigen. Het totale loon wordt door die ene inhoudingsplichtige uitbetaald. De andere inhoudingsplichtigen betalen geen loon uit aan deze werknemer.

Send this to a friend