Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

04-03-2013

Ingevulde aangifte IB en controlethema’s 2012

Ingevulde aangifte IB en controlethema’s 2012

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting

Sinds een aantal jaren is het mogelijk een vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting te gebruiken. Het aantal opgenomen gegevens wordt steeds verder uitgebreid. Volgens de staatssecretaris van Financiën wordt de aangifte over 2012 voor ruim 4 miljoen mensen helemaal vooraf ingevuld. Dat is de helft van het aantal mensen dat aangifte inkomstenbelasting moet doen. Ook als gebruik gemaakt wordt van de vooraf ingevulde aangifte blijft men zelf verantwoordelijk voor de aangifte. Dat betekent dat men de aangifte moet controleren en waar nodig moet wijzigen of aanvullen en pas daarna moet insturen.

 

Voorkomen fouten
Volgens de staatssecretaris voorkomt het gebruik van de vooraf ingevulde aangifte het maken van fouten. De vooraf ingevulde aangifte bevat de volgende gegevens:
– Loon, uitkeringen, pensioenen
– Heffingskortingen
– Hypotheekgegevens en WOZ-waarde eigen woning
– Ingehouden dividendbelasting
– Lijfrentepremies
– Studiekosten
– Banksaldi en spaartegoeden
– Waarde effectenportefeuilles
– Leningen en andere schulden
– Buitenlandse pensioenen
– Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
– Buitenlandse bankrekeningen
– Inkomsten van zorgverleners uit persoonsgebonden budget.

 

Extra controle thema's

De Belastingdienst hanteert in tegenstelling tot eerdere jaren nu meerdere controlethema’s. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan hypotheekverhogingen, de aftrek van lijfrentepremies, de aftrek van zorgkosten en Duitse rente.

 

Send this to a friend