Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-01-2010

Hulpactie voor Haïti

Hulpactie voor Haïti

Hulpactie voor Haïti

Bedrijven en werknemers worden ondersteund bij hun initiatieven die ten goede komen aan de Nationale Actie voor de slachtoffers in Haïti. Betaalde belasting en premies maakt het Ministerie van Financiën volledig over aan giro 555.

Ook de btw-opbrengsten over speciale verkoopacties die bedrijven organiseren voor slachtoffers van de aardbevingsramp, worden volledig doorgestort op gironummer 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Zo voorkomt de overheid dat zij verdient aan de hulpacties.

Eenvoudiger eindloonheffing
Voor de afdracht van loonheffingen over geschonken verlofuren kunnen bedrijven gebruikmaken van een eenvoudiger eindloonheffing. Zij hoeven hiervoor de gebruikelijke loonheffingstabellen niet te gebruiken.

Speciaal e-mailadres voor deelname
Deelnemende bedrijven aan deze belastingactie sturen een e-mail naar hulpactiehaiti@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:

Als het gaat om gedoneerde verlofuren
– het loonheffingennummer
– bij ingehouden loonheffingen: het bedrag aan loonheffingen. Hiermee wordt bedoeld de loonbelasting/premie
  volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen (inclusief het werkgeversdeel) en de
  inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
– bij eindheffing: het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen
– de datum waarop de tegenwaarde van de verloftijd is overgemaakt naar SHO.
Let op: dit moet u vóór 30 april 2010doen!

Als het gaat om speciale verkoopacties
– het omzetbelastingnummer
– de activiteit waarover het gaat
– de omzet die u daarmee hebt behaald
– het verschuldigde bedrag aan omzetbelasting dat u voor die omzet op aangifte hebt voldaan of zal voldoen
– de datum waarop u de volledige netto-opbrengst hebt overgemaakt naar SHO.
Let op: dit moet u vóór 30 april 2010 doen!

Vragen of meer informatie?
Werkgevers en ondernemers met vragen over de actie bellen met de hulplijn: 0800 – 235 83 53. U kunt deze bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Schenkingen onder gebruikelijke voorwaarden
Giften van particulieren en bedrijven zijn volgens de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn ook geen schenkbelasting verschuldigd over schenkingen die worden gedaan aan de Nationale Actie.

Send this to a friend