Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

20-08-2013

Hoge leeftijd geen reden voor ontslag

Hoge leeftijd geen reden voor ontslag

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt het maken van onderscheid naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding. Een uitzondering op dit verbod vraagt om een objectieve rechtvaardigingsgrond. De wet noemt een aantal gevallen waarin het verbod op het maken van onderscheid naar leeftijd niet geldt. Dat kan op grond van wettelijke regelingen die de arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën willen stimuleren of als het gaat om het beëindigen van de arbeidsverhouding in verband met het bereiken van de leeftijd waarop het recht op een AOW-uitkering ontstaat.

De kantonrechter heeft het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster van 75 jaar afgewezen. Voor de ontbinding was geen objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig die gebaseerd was op een bij wet geregeld werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid. De beëindiging van de arbeidsverhouding hing niet samen met het bereiken van de AOW-leeftijd, aangezien deze kort voordat de werkneemster de pensioengerechtigde leeftijd bereikte voor onbepaalde tijd werd voortgezet. Evenmin was sprake van een wettelijk vastgestelde of overeengekomen hogere leeftijd waarop de arbeidsverhouding zou eindigen.

Send this to a friend