Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-02-2014

Hoe gebruikelijk is uw inkomen als advocaat, notaris, It-er of andere vrije beroepsbeoefenaar?

Hoe gebruikelijk is uw inkomen als advocaat, notaris, It-er of andere vrije beroepsbeoefenaar?

De vrije beroepsbeoefenaar maakt als belastingbetaler vele keuzes bij de organisatie van zijn ondernemersactiviteiten:

  • Werk ik alleen/ ga ik in een samenwerkingsverband?
  • Wat vindt mijn beroepsorganisatie ervan?
  • Maar bovenal; in welke situatie betaal ik de minste belasting?

Dat laatste is dan ook veelal de doorslaggevende vraagstelling om de organisatie vorm te gaan geven. Bij een behoorlijke winstpotentie komt dan veelal de keuze van een organisatie aan de orde: ‘Kies ik voor één of meerdere BV’s om structuur aan de inkomens- en vermogensvorming neer te zetten?’.

Dan wordt je op dat moment verblijd met de vele petten waar je als vrije beroepsbeoefenaar mee te maken krijgt. Als eerste de pet van de specialist, vervolgens de meerdere fiscale petten van:

  • werknemer
  • werkgever
  • aandeelhouder
  • belegger.

En dan ieder met hun eigen fiscale belang. De vraag dan is: ‘Hoe ga je om met de vraag wat het inkomen moet zijn van de vrije beroepsbeoefenaar voor zijn prestaties en is dat dan aanvaardbaar voor de fiscus?’

Gebruikelijk loon
De wetgever heeft dit dilemma naar zich toegetrokken en gezorgd voor een alles dekkende term “gebruikelijk loon” als definitie voor hetgeen het inkomen zou moeten zijn voor de DGA. Bij de introductie van het begrip gebruikelijk loon voor de DGA heeft de wetgever gezorgd voor een begrip wat in eerste instantie objectief leek, maar in de praktijk een zevenkoppig monster bleek te zijn. Een vrijwel onbeperkte bron van discussie tussen fiscus en de DGA.

Afroommethodiek
Om aan al die discussies een einde te maken heeft de praktijk een methode ontwikkelt  van waaruit het inkomen van de DGA als vrije beroepsbeoefenaar een pragmatische uitwerking heeft gekregen om een zeker percentage van de genoten aansluitvergoeding/ managementvergoeding/ omzet in aanmerking is genomen als fiscaal inkomen. In de praktijk was dit fiscaal een typisch Paars Hollandse oplossing, maar deed geen enkel recht aan de situatie waarbij de éénpitter met zijn praktijk op dezelfde wijze werd behandeld conform de partner in een groot advocatenkantoor. In beide situaties is immers sprake van totaal verschillende verhoudingen. Reden te meer om daar eens een belangrijke juridische procedure aan te wijden voor het Hof en de Hoge Raad. Wij melden de procedure al eerder in het artikel ‘afroommethode en overig personeel’ en het vervolg in de verwijzingsprocedure ‘salaris DGA met BV in maatschap’

En hoe nu verder?
Na de bevestiging in de verwijzingsprocedure leek de weg geëffend om een nieuwe weg in te slaan in de vaststelling van de vraag wat is “gebruikelijk loon”. Staatssecretaris Weekers was echter een andere mening toegedaan en heeft, als een van zijn laatste acties, alsnog de Hoge Raad gevraagd om Arrest te wijzen over dit onderwerp en heeft beroep ingesteld op de uitspraak van de verwijzingsprocedure van het hof Amsterdam.

De praktijk wacht echter niet op de wijsheid van het komende Arrest van de Hoge Raad, maar wil verder met de opgedane wijsheden uit de afgelopen rechtsgangen. Gebleken is dat niet alleen de DGA gebaat is bij een eenduidig inkomensbegrip maar zeker ook dat de fiscus welwillend is om in alle redelijkheid afspraken te maken wat de omvang en inhoud van het inkomen van de vrije beroepsbeoefenaar zou moeten zijn.

Komst Horizontaal Toezicht zorgt voor constructieve oplossing
Door onder andere de komst van het Horizontaal Toezicht wordt een positieve bijdrage geleverd aan de mogelijkheid om deze als een patstelling ogende situatie om te vormen tot een constructieve oplossing voor DGA en fiscus. Hierbij reageert de fiscus momenteel ook nog eens als een betrokken partij die streeft naar probleemoplossing in plaats van een partij die de  patstellingen in stand houdt. Dat we het niet altijd direct eens worden in het overleg blijft een klassieke uitwerking van belangen van partijen, maar wij volgen hierbij de wijsheid van de Hoge Raad en uiteraard blijkt dat voor de DGA ook de meest voordelige oplossing.

Wilt u graag sparren over de mogelijkheden voor uw samenwerkingsverband?
Bel ons op 020 3445900 en we adviseren u graag.

Send this to a friend