Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

26-10-2013

Herzieningsbelasting mag niet van afnemer worden geheven

Herzieningsbelasting mag niet van afnemer worden geheven

Als hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er gelden uitzonderingen voor de levering van een gebouw binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming en voor de levering van een bouwterrein. Daarnaast is op verzoek de levering van een onroerende zaak belast als de afnemer deze gaat gebruiken voor belaste prestaties. Als wordt geopteerd voor een belaste levering, is een verleggingsregeling van toepassing. De omzetbelasting wordt niet geheven van de leverancier maar van de afnemer.
Wanneer de regeling van de belaste levering op verzoek ten onrechte is toegepast omdat de afnemer de onroerende zaak niet gebruikt voor belaste prestaties, dan wordt volgens de Nederlandse wet de omzetbelasting, die de leverancier vanwege de herziening van de aftrek van voorbelasting bij een onbelaste levering had moeten betalen, nageheven van de afnemer.

De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie EU de vraag voorgelegd of het is toegestaan dat in een dergelijk geval de herziene belasting van de leverancier wordt nageheven van de afnemer. De afnemer is immers niet degene die in het verleden omzetbelasting in aftrek heeft gebracht.
De herziening van de aftrek van voorbelasting is bedoeld om de btw-neutraliteit te waarborgen. Er bestaat een nauw verband tussen het recht op aftrek van voorbelasting en het gebruik van de afgenomen goederen voor belaste prestaties. De aanvankelijke aftrek van voorbelasting wordt herzien wanneer blijkt dat deze afwijkt van de aftrek waartoe een ondernemer gezien het gebruik voor belaste of onbelaste prestaties gerechtigd is. Het past niet in het stelsel van de btw om herziening van de aftrek van voorbelasting te verhalen op een ander dan de ondernemer die de voorbelasting aanvankelijk in aftrek heeft gebracht. Het Nederlandse stelsel is dus niet in overeenstemming met de Europese richtlijnen.

Send this to a friend