Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-11-2012

Herziening fiscale behandeling eigen woning

Herziening fiscale behandeling eigen woning

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, dat de fiscale behandeling van de eigen woning moet herzien, aangenomen. Het wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2013. De Kamer heeft nog twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.
De eerste wijziging betreft de verlenging van de termijn waarin de rente op restschulden kan worden afgetrokken van vijf naar tien jaar.
De tweede wijziging betreft het overgangsrecht voor mensen die op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld hebben. Door de wijziging geldt ook voor iemand die zijn eigen woning vóór 1 januari 2012 is gaan verhuren dat hij zijn bestaande hypotheekschuld niet hoeft af te lossen indien hij na de verhuurperiode terugkeert naar deze woning. Voorwaarde is dat de schuld op de woning vóór 1 januari 2021 als eigenwoningschuld wordt aangemerkt.

Eerder was het wetsvoorstel al op de volgende punten aangepast.
De tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om hypotheekrente in aftrek te brengen na een periode van verhuur van een voormalige eigen woning zou per 1 januari 2013 vervallen. Deze regeling wordt verlengd tot 1 januari 2014.
De verhuisregeling maakt het mogelijk om tijdelijk voor twee woningen hypotheekrente in aftrek te brengen. De regeling kan worden toegepast bij aan- of verkoop van een eigen woning en kent een termijn van twee jaar. Deze termijn is tijdelijk verlengd tot drie jaar. Aanvankelijk zou de termijn per 1 januari 2013 weer op twee jaar worden gesteld. Dat wordt nu per 1 januari 2014.

Send this to a friend