Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-05-2014

Herinvestering binnen boekjaar

Herinvestering binnen boekjaar

Hof Arnhem oordeelde in 2012 dat pas aan het einde van het boekjaar waarin bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen winst wordt behaald een herinvesteringsreserve wordt gevormd. Deze opvatting houdt in dat bij een herinvestering in het boekjaar van vervreemding geen herinvesteringsreserve zou worden gevormd. Deze opvatting is niet juist. Ook bij herinvestering in hetzelfde boekjaar wordt eerst een herinvesteringsreserve gevormd die vervolgens wordt afgeboekt op de kostprijs van de herinvesteringen.

Volgens de Hoge Raad heeft een belastingplichtige de keuze om belastingheffing over een vervreemdingswinst uit te stellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De keuze hoeft pas hoeft te blijken op de balans van het jaar van vervreemding. Kiest de belastingplichtige voor vorming van een herinvesteringsreserve, dan ontstaat deze op het moment waarop de vervreemdingswinst eigenlijk in aanmerking had moeten worden genomen. Bij herinvestering in het zelfde jaar wordt de reserve geacht te zijn afgeboekt op het moment van de herinvestering.

Send this to a friend