Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-01-2011

Goede voornemens 2011 worden uitgevoerd

Goede voornemens 2011 worden uitgevoerd

Kabinet bouwt crisismaatregelen in 2011 af

Door het sneller dan verwachte economische herstel na de kredietcrisis, kan het kabinet volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) "op een verantwoorde manier” crisismaatregelen afbouwen.

Kamp wees er in een brief aan de Tweede Kamer op dat de werkloosheid afneemt en dat het aantal banen toeneemt. Op langere termijn ontstaat volgens hem door de vergrijzing juist een krappe arbeidsmarkt. Dat kan schadelijk zijn voor de economie, omdat ondernemers in hun ontwikkeling worden geremd als ze onvoldoende geschikt personeel kunnen vinden. Het kabinet wil in 2011 maatregelen nemen om zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen en het ondernemers makkelijker te maken.

Hieronder een greep uit de maatregelen.
•Buschauffeurs zijn al schaars. Om de belangstelling van jongeren voor dit vak aan te wakkeren, kan vanaf januari al op 17-jarige leeftijd worden begonnen aan de opleiding tot buschauffeur. Ook geldt tijdens de drie jaar durende proefperiode een lagere minimumleeftijd voor het besturen van bussen (18 in plaats van 21 jaar) en touringcars (20 in plaats van 21 jaar).
•Tijdelijke maatregelen die het vorige kabinet wegens de crisis trof voor de arbeidsmarkt, zoals deeltijd-WW en de mobiliteitscentra, worden afgebouwd in 2011. Wel loopt de aanpak van de jeugdwerkloosheid nog tot en met volgend jaar door.
•De werkwijze van de dertig mobiliteitscentra, waarin onder meer uitkeringsinstituut UWV, gemeenten, onderwijsinstituten en werkgevers regionaal samenwerken, worden wegens succes tot alledaagse praktijk gemaakt op alle werkpleinen van het UWV. Het idee is dat overtollige werknemers beter aan een andere baan geholpen kunnen worden nog voor ze daadwerkelijk ontslagen zijn.
•Ruimere garantieregelingen voor (mkb-)ondernemers worden verlengd tot en met 2011 om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven voldoende kunnen lenen om te blijven draaien in crisistijden.
•Door een vereenvoudiging in de Arbeidsomstandighedenwet zijn er voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en lagere kosten. Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa 80 miljoen euro.
•In de elektronische aangifte voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting hoeft de helft minder gegevens te worden ingevoerd.
•Het UWV en de Belastingdienst gaan in 2011 verder werken aan vermindering van de administratieve lasten in de loonaangifte voor werkgevers. Het plan voor een zogeheten eenduidige loonaangifte per 1 januari gaat niet door, onder meer na waarschuwingen van ondernemers voor administratieve rompslomp.
•In 2011 wil het kabinet met werkgevers en de vakbeweging een akkoord sluiten over het zo veel en zo lang mogelijk aan de slag houden van mensen.
•Ook worden belastingen aangepast om werken te stimuleren. Zo stijgt de arbeidskorting voor lage en middeninkomens met 85 euro en voor hogere inkomens met 64 euro.
•Het minimumloon stijgt met cao-lonen mee. Hierdoor stijgen ook uitkeringen die zijn gekoppeld aan het minimumloon, zoals bijstand en AOW.
 

Send this to a friend