Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-08-2011

Geld opnemen van pensioen-bv kan geld kosten

Geld opnemen van pensioen-bv kan geld kosten

Heeft u uw oude dag verzekerd bij uw bv? Wees u er dan van bewust dat uw bv, net als een verzekeraar, een goed beleggingsbeleid moet voeren. Zomaar geld opnemen uit de pensioen-bv kan niet. Dat ondervond ook een directeur-grootaandeelhouder in een recente zaak bij Hof Den Bosch.

Wat was er aan de hand? Een directeur-grootaandeelhouder (dga) bouwde zijn pensioen in eigen beheer op in een pensioen-bv. Deze bv had aanzienlijke vorderingen op verschillende concernonderdelen van de groep. Medio december 2004 ontving de dga op zijn privérekening € 311.000 als aflossing op die vorderingen. Net voor Kerstmis 2004 maakte hij dit bedrag over naar de rekening van zijn pensioen-bv, maar diezelfde dag nam hij het contant weer op. Op de balans van de pensioen-bv stond eind 2004 bij de schulden een pensioenverplichting van € 715.024. Aan de bezittingenkant stond een vordering van € 555.874 en een banksaldo van € 318.262 (namelijk het saldo voordat de dga € 311.000 had opgenomen). De inspecteur nam het totale bedrag van de pensioenverplichting in aanmerking als afkoop van pensioen. Een forse afrekening dus! Hof Den Bosch moest beoordelen of dit terecht was.

De dga stelde dat de pensioen-bv het bedrag van € 311.000 aan hem had geleend en verwees daarbij naar een leningsovereenkomst van 27 januari 2005. Daarin stond echter dat de pensioen-bv de lening ‘per heden’ had verstrekt, en dus niet al vlak voor Kerstmis 2004. Bovendien was het bedrag eind 2004 op de balans nog steeds opgenomen bij het banksaldo en niet als vordering op de dga. Het hof vond dat de dga de geldlening niet aannemelijk had gemaakt.

Door de opname van het geld was de pensioen-bv eind 2004 niet meer in staat om te voldoen aan haar pensioenverplichting. Het banksaldo bedroeg namelijk € 7.262. Samen met de vordering op de concernvennootschap kwamen de bezittingen uit op € 563.136. Daartegenover stond een veel hogere pensioenverplichting van € 715.024. Dit betekende dat sprake was van gedeeltelijke afkoop van het pensioen. En als sprake is van gedeeltelijke afkoop van het pensioen moet volgens de wet de volledige pensioenaanspraak worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking en is deze belast. Het hof concludeerde dat de navorderingsaanslag terecht was.
Het is oppassen met uw eigen pensioen-bv. Er gelden veel spelregels, ook in de uitkeringsfase. Let erop dat als een pensioen niet meer aan de voorwaarden voldoet, de sancties hard zijn. Veel dga’s gaan de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dus kijkt de Belastingdienst graag mee. Voorkom hoge aanslagen, wij geven u graag advies.
 

Send this to a friend