Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-03-2011

Geld lenen van BV door DGA

Geld lenen van BV door DGA

Geld lenen om in privé een rentevoordeel te behalen wordt geaccordeerd door Arrest Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft op 25 februari 2011 arrest gewezen waarbij werd geoordeeld dat een enig aandeelhouder niet kon worden belast in box 1, als resultaat overige werkzaamheden, voor het rentevoordeel dat hij behaalde door geld te lenen van zijn BV en dit direct op een spaarrekeningen te zetten.
Hij betaalde een zakelijke rente van 2,5% voor het geleende geld en stortte dit meteen door naar drie internetspaarrekeningen waarop hij een gemiddelde rente van 3,6% ontving. Door deze simpele handeling behaalde hij in privé een voordeel van ruim 10.600 euro.
 
De inspecteur en de A-G waren in beide zaken van mening dat het simpel behaalde rentevoordeel als een resultaat uit overige werkzaamheden moest worden aangemerkt omdat de man zijn positie als dga gebruikte om een voorzienbaar voordeel te behalen. De Hoge Raad acht het behaalde voordeel echter onbelast. De reden hiertoe is dat, anders dan dat de minister van Financiën stelde, wel degelijk moet worden bekeken of sprake is van het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal actief vermogensbeheer te boven gaat. De Hoge Raad oordeelt dat het uitzetten van gelden op een spaarrekening niet verder gaat dan normaal actief vermogensbeheer waarbij niet van belang is dat de gestorte bedragen zijn geleend noch van wie deze bedragen zijn geleend. De kennis van rentetarieven op spaarrekeningen is verder algemene kennis en is dus geen bijzondere vorm van kennis.
 
Let als DGA echter op bij toepassing van dergelijke leenovereenkomsten. Naast de belastbaarheid in box 1 kan namelijk nog een risico van belastbaarheid in box 2 aanwezig zijn!
In deze procedure is men daar niet aan toegekomen. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat de inspecteur de aan de BV betaalde rente al als zakelijk had aangemerkt. Hof Amsterdam (nr. 07/01023) ging in een vergelijkbaar geval echter uit van een uitdeling aan de dga omdat een zakelijke vergoeding gelijk moest zijn aan de rentevergoeding op de internetspaarrekening. Het Hof keek onder meer naar het gemiddelde rendement op leningen met een looptijd van drie tot vijf jaar.
Send this to a friend