Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

31-01-2011

Geen wijziging indexering eigenwoningforfait

Geen wijziging indexering eigenwoningforfait

Besluit ministerraad: Geen wijziging indexering eigenwoningforfait

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën besloten het wetsvoorstel indexering eigenwoningforfait in te trekken.

Dat betekent dat de jaarlijkse indexering van het eigenwoningforfait blijft bestaan. Daarmee wordt voorkomen dat het fiscale toptarief in de toekomst op steeds meer woningen van toepassing wordt. Het fiscale toptarief blijft op deze wijze voorbehouden aan de duurste woningen.

Inflatiecorrectie

Met het intrekken van het wetsvoorstel regelt het kabinet dat de inflatiecorrectie, die ieder jaar wordt doorgevoerd op bedragen en vrijstellingen in de belastingwet, ook van toepassing blijft voor het eigenwoningforfait. Dit forfait is een bedrag dat huizenbezitters bij de jaarlijkse belastingaangifte bij hun inkomen optellen. De hoogte van het bedrag is in bijna alle gevallen 0,55 procent van de WOZ-waarde.

Opslag dure woningen

Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf 1.020.000 euro (prijspeil 2011) geldt een opslag. Nu wordt het grensbedrag jaarlijks geïndexeerd. Het wetsvoorstel voorzag er echter in dit bedrag te bevriezen, waardoor het toptarief in de toekomst op steeds meer huizen van toepassing zou zijn. Het kabinet vindt die ontwikkeling ongewenst en heeft daarom besloten het wetsvoorstel in te trekken.
Het wetsvoorstel indexering eigenwoningforfait werd begin 2010 ingediend. Bij de val van het vorige kabinet heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard, waardoor de behandeling werd uitgesteld.

Bron: Ministerie van Financiën

Send this to a friend