Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

16-07-2013

Geen vooraftrek BTW bij hiervoor uitgereikte factuur

Geen vooraftrek BTW bij hiervoor uitgereikte factuur

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft, net zoals Rechtbank Arnhem, geoordeeld dat er geen recht op vooraftrek is van de op de BTW vermelde factuur. Dit omdat de factuur enkel en alleen was uitgereikt om tot de vooraftrek van de BTW te komen.

Casus
Een ondernemer laat een bedrijfspand bouwen. De ondernemer komt met de aannemer overeen dat de verschuldigde aanneemsom in delen, gelijk aan de voortgang van de bouw in 2009, betaald wordt. De ondernemer ontvangt, in het vierde kwartaal 2008, nog voordat de bouw begonnen is een factuur voor de volledige aanneemsom inclusief BTW. Naast de factuur voor de volledige aanneemsom, die niet betaald word, worden er ook deelfacturen uitgereikt. De ondernemer heeft de BTW van de factuur voor de volledige aanneemsom in aftrek gebracht in de aangifte omzetbelasting. De BTW vermeld op de deelfacturen worden niet in aftrek gebracht in de aangifte omzetbelasting.

Uitspraak
Zowel het Hof als de rechtbank komen tot het oordeel dat er geen recht is op de vooraftrek van de BTW die ziet op de factuur voor de volledige aanneemsom. Er is geen vooruitbetaling gedaan in 2008 dan wel er zijn vooruitbetalingen overeengekomen tussen de ondernemer en de aannemer.  De uitgereikte factuur in 2008 voor de volledige aanneemsom had geen betalingsverplichting. De betalingen van de aanneemsom vangen pas aan in 2009, conform het overeengekomen. Hierdoor was er geen BTW verschuldigd wegens een aan hem verrichte prestatie of vanwege vooruitbetalingen. De ondernemer kon het bedrag aan BTW niet in vooraftrek brengen.

Boete
In tegenstelling tot de Rechtbank, die de boete had vernietigd, vind het Hof een boete wel passend en geboden. Het Hof vind dat er tenminste sprake is geweest van een dermate grote mate van nalatigheid dat de ondernemer grove schuld kan worden verweten.  
 

Send this to a friend