Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-05-2013

Geen toerekening baten BV aan DGA

Geen toerekening baten BV aan DGA

DGA en BV
Voor het belastingrecht geldt het civiele recht als uitgangspunt. Dat betekent dat in beginsel wordt aangesloten bij wat partijen civielrechtelijk overeenkomen. Wanneer transacties verlopen via tussenschakeling van een BV en de BV de transacties verwerkt in haar jaarrekeningen en aangiften, dan zullen de resultaten bij de BV belast worden en niet bij haar aandeelhouder. Voor uitzonderingen op dit uitgangspunt moeten goede redenen zijn.
 
Afwijking van civiel recht
De Belastingdienst week van dit uitgangspunt af in het geval van een middellijk aandeelhouder van een BV. De BV had vier BV's als aandeelhouder met ieder 25% van de aandelen. De BV handelde in onroerende zaken. Bij een van de vier aandeelhouders betrok de Belastingdienst het aandeel in de opbrengst van de transacties van de BV in de heffing van inkomstenbelasting. Argument daarvoor was dat deze aandeelhouder door zijn dienstbetrekking elders in staat was om de transacties aan te gaan. Bij de andere middellijke aandeelhouders werd het aandeel in de resultaten in hun BV belast. De betrokkene wees erop dat hij de transacties kon doen niet vanwege zijn dienstbetrekking, maar vanwege zijn kennis van en ervaring op de onroerendgoedmarkt. Hof Den Bosch zag geen aanleiding om af te wijken van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting van de aandeelhouder en zijn BV.

Send this to a friend