Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

11-04-2013

Geen toepassing 30%-regeling zonder beschikking inspecteur

Geen toepassing 30%-regeling zonder beschikking inspecteur

De extra kosten die een werknemer maakt voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst kunnen belastingvrij worden vergoed. Voor bepaalde groepen werknemers die door een werkgever uit het buitenland in dienst zijn genomen kan in dat kader gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling. Volgens deze regeling kan onder zekere voorwaarden 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding voor deze zogenaamde extraterritoriale kosten worden aangemerkt. Voor toepassing van de 30%-regeling moet een verzoek aan de inspecteur worden gedaan. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Zonder goedkeurende beschikking van de inspecteur mag de regeling niet worden toegepast. Wanneer de beslissing op een verzoek onherroepelijk vaststaat, bijvoorbeeld omdat er niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, kan daarop in een andere procedure niet worden teruggekomen.

 

Een buitenlandse werknemer had bezwaar gemaakt tegen de afwijzende beschikking van de inspecteur. Tegen de uitspraak op het bezwaar had de werknemer beroep ingesteld bij de rechtbank. Dat beroep trok hij in, waarna de beschikking onherroepelijk vaststond. In een procedure over de aan hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting wilde de werknemer afdwingen dat de 30%-regeling alsnog werd toegepast. In navolging van de rechtbank wees Hof Den Bosch dat af.

Send this to a friend