Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-05-2013

Geen overdracht van heffingvrij vermogen

Geen overdracht van heffingvrij vermogen

Iemand die geen recht heeft op een heffingvrij vermogen in box 3 van de Wet IB 2001, kan dat ook niet overdragen aan de partner die wel recht heeft op een heffingvrij vermogen in box 3. Tot die conclusie komt A-G Wattel in de onderstaande zaak:

Een Nederlandse man werkt in loondienst in Nederland. Zijn echtgenote is Britse en werkt bij de NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency (NAPMA), dat onderdeel uitmaakt van de NAVO. Op grond van art. 19 van het Verdrag van Ottawa is zij vrijgesteld van belasting op haar NAPMA-salaris en -emolumenten. De man en zijn Britse echtgenote bezitten in 2008 een tweede woning in Nederland met een waarde van € 263.000 en een hypotheekschuld van gemiddeld € 74.500. De man heeft deze woning en de hypothecaire schuld tot zijn box 3 vermogen gerekend. Tevens heeft hij aangegeven dat zijn echtgenote haar heffingvrije vermogen aan hem heeft overgedragen.

Volgens de staatssecretaris (in cassatie) kan de overdracht van heffingvrij vermogen pas aan de orde komen als de beoogde overdrager zelf recht heeft op heffingvrij vermogen. De echtgenote heeft geen recht op heffingvrij vermogen omdat zij uitsluitend onder hoofdstuk 7 Wet IB 2001 valt (buitenlandse belastingplicht). Zij kan het heffingvrij vermogen dan ook niet overdragen aan haar echtgenoot.

A-G Wattel is het met de bewindsman eens. Uit de tekst en de bedoeling van artikel 5.5, lid 2 Wet IB 2001 blijkt dat elke vermeerdering van heffingvrij vermogen bij de een fiscale partner moet samengaan met een even grote vermindering bij de andere partner. De echtgenoot heeft daarom geen recht op verdubbeling van zijn heffingvrij vermogen, aldus de A-G. Hij geeft de Hoge Raad in overweging om het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren.

Send this to a friend