Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

26-06-2013

Kort geding procedure in belastingzaken

Kort geding procedure in belastingzaken

Voorlopige voorziening
In belastingzaken kan de rechter worden gevraagd om, vooruitlopend op een inhoudelijke beoordeling in een bodemprocedure, een voorlopige voorziening te treffen. Een voorwaarde voor een dergelijk kort geding is dat er een spoedeisend belang is.

Spoedeisend belang?
De voorzieningenrechter heeft het verzoek van een stichting om uitbetaling van een geclaimde btw-teruggaaf afgewezen. Volgens de rechter ontbrak een spoedeisend belang. Alleen een financieel belang is niet voldoende voor het treffen van een voorlopige voorziening. In dit geval ging het om de btw die bij de aanleg van een kunstgrasveld aan de stichting in rekening was gebracht.

De stichting claimde ondernemer te zijn omdat zij het kunstgrasveld exploiteerde. De Belastingdienst had de teruggaaf geweigerd omdat de stichting geen ondernemer was. De voorzieningenrechter overwoog verder, dat zelfs als er een spoedeisend belang was geweest, vanwege het restitutierisico de voorlopige voorziening niet zou hebben bestaan uit betaling van het gevraagde bedrag. Tot slot oordeelde de voorzieningenrechter dat de zaak te complex was voor een beslissing bij voorlopige voorziening. De uitkomst van de nog te voeren bodemprocedure is zo onzeker dat een voorlopige voorziening niet mogelijk was.

Send this to a friend