Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-10-2010

Geen bijtelling: Niet alleen schriftelijk bewijs!

Geen bijtelling: Niet alleen schriftelijk bewijs!

Niet alleen schriftelijk bewijsstuk voor geen of beperkt privégebruik auto van de zaak

Een werknemer heeft meerdere mogelijkheden om te kunnen bewijzen dat hij in een kalenderjaar maximaal 500 privékilometers met de auto van de zaak heeft gereden. Hiervoor geldt de vrije bewijsleer. De Hoge Raad heeft onlangs in navolging van een eerder arrest uit 1989 nogmaals beslist dat als bewijs niet alleen een schriftelijk bewijsstuk kan dienen -bijvoorbeeld in de vorm van een sluitende kilometeradministratie- maar dat ook andere bewijsmiddelen zijn toegestaan.

Hof Den Haag had echter in andere zin beslist en achtte alleen schriftelijk bewijs aanvaardbaar. De Hoge Raad heeft deze uitspraak vernietigd en verwees de procedure naar Hof Amsterdam voor een hernieuwde beoordeling van de door de betreffende werknemer aangedragen bewijsmiddelen.

Procedure

De procedure betrof een kantoormanager van een autoverhuur- en leasebedrijf die in 2004 over een auto van de zaak beschikte. Gedurende een aantal maanden in 2004 beschikte hij over een auto van de zaak die hij aan andere medewerkers van het bedrijf ter beschikking moest stellen voor het halen en brengen van huur- en leaseauto’s naar verschillende adressen (pendelritten). De kilometeradministratie van de pendelritten vermeldde echter niet de bestemming en ook niet welke route was gereden. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat daardoor niet was uit te sluiten dat in de pendelritten privékilometers van de kantoormanager waren inbegrepen. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen over 2004 van de kantoormanager nam hij het voordeel van de auto van de zaak in aanmerking. Rechtbank Den Haag was van oordeel dat de kantoormanager in zijn bewijslast was geslaagd en vernietigde de uitspraak van de inspecteur. Hof Den Haag kwam tot het oordeel dat een werknemer alleen met schriftelijke bewijsstukken het gevraagde bewijs kan leveren en vernietigde de uitspraak van de rechtbank. De kantoormanager tekende vervolgens cassatie aan bij de Hoge Raad.

Andere bewijsmiddelen

De Hoge Raad heeft in navolging van een eerder arrest uit 1989 nogmaals beslist dat als bewijs niet alleen een schriftelijk bewijsstuk kan dienen -in de vorm van een sluitende kilometeradministratie- maar dat ook andere bewijsmiddelen zijn toegestaan. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van Hof Den Haag en verwees de procedure naar Hof Amsterdam voor een hernieuwde beoordeling van de door de betreffende werknemer aangedragen bewijsmiddelen.

Send this to a friend