Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

02-02-2014

Geen arbeidskorting voor van arbeid vrijgestelde werknemer

Geen arbeidskorting voor van arbeid vrijgestelde werknemer

Wie met tegenwoordige arbeid winst uit een onderneming, loon of resultaat uit een werkzaamheid geniet, heeft in beginsel recht op toepassing van de arbeidskorting.

Hof Leeuwarden besliste onlangs dat iemand geen recht had op de arbeidskorting omdat hij door zijn werkgever was vrijgesteld van het verrichten van arbeid. Dat betekende volgens het hof dat geen sprake was van met tegenwoordige arbeid genoten inkomsten. De werknemer was aangemerkt als boventallig en had geen andere verplichting dan het vinden van een andere baan. De inspanningen die de werknemer verricht had om nieuw werk te vinden konden volgens het hof niet worden aangemerkt als tegenwoordige arbeid.

In cassatie heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het bestaan van de dienstbetrekking niet doorslaggevend is voor de kwalificatie van inkomsten uit tegenwoordige arbeid of uit vroegere arbeid. Bepalend is of de inkomsten een rechtstreekse beloning vormen voor bepaalde of in een bepaald tijdvak verrichte arbeid. Het hof heeft volgens de Hoge Raad het begrip inkomsten uit tegenwoordige arbeid juist gehanteerd. Overigens casseerde de Hoge Raad de uitspraak van het hof wel op een ander punt.

De Belastingdienst had de ten onrechte verleende arbeidskorting met gebruikmaking van interne compensatie teruggenomen. Omdat de vermindering van de aanslag zich voltrok in de derde schijf van het belastbare inkomen in box 1, had geen interne compensatie mogen plaatsvinden met het premiedeel van de arbeidskorting.

Send this to a friend