Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

06-03-2013

Geen aftrek voorbelasting voor dga na arrest Van der Steen

Geen aftrek voorbelasting voor dga na arrest Van der Steen

DGA & BV

In een geruchtmakend arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een dga die werkzaamheden voor zijn BV verricht ondernemer is voor de omzetbelasting. Dat arrest is achterhaald door het arrest Van der Steen van het Hof van Justitie EU uit oktober 2007. De gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk zijn door de staatssecretaris van Financiën uiteengezet in een besluit van december 2007, dat pas op 2 januari 2008 is gepubliceerd.

 

Ondernemer voor de omzetbelasting?

De vraag is of het unierechtelijk rechtszekerheidsbeginsel inhoudt dat een dga in de periode tussen het arrest Van der Steen en de publicatie van het besluit van de staatssecretaris nog ondernemer was voor de omzetbelasting. Volgens de rechtbank Den Haag is dat niet het geval. Prejudiciële beslissingen zoals het arrest Van der Steen stellen vast wat de status is. In dit geval betekende het arrest dat een dga nooit ondernemer voor de omzetbelasting is geweest.

Op grond van het rechtszekerheidsbeginsel wordt echter niet teruggekomen op de periode voordat het arrest Van der Steen is gewezen.

 

Conclusie

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt niet in dat de dga ook daarna nog als ondernemer moest worden aangemerkt. De dga in kwestie had op 27 december 2007 een auto aangeschaft en de omzetbelasting die daarop drukte als voorbelasting verrekend. De Belastingdienst heeft deze omzetbelasting naar het oordeel van de rechtbank terecht nageheven.

 

Send this to a friend