Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

02-11-2014

Geen 30%-regeling jonge profvoetballer

Geen 30%-regeling jonge profvoetballer

Op verzoek kan voor een ingekomen werknemer die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is de 30%-regeling worden toegepast. Bij de beoordeling van de specifieke deskundigheid wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de werknemer, de voor de functie relevante ervaring en het beloningsniveau in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer.

In een procedure over de weigering om aan een jonge profvoetballer de 30%-regeling toe te kennen overwoog hof Den Bosch dat relevante ervaring het grootste struikelblok is. Volgens het hof kan de nodige ervaring slechts worden opgedaan door te trainen en spelen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de Nederlandse eredivisie. De voetballer miste dergelijke relevante ervaring. Dat oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel van het hof was niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

Meer lezen over de 30%-regeling?

Send this to a friend