Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

16-03-2014

Gebruik kentekengegevens politie toegestaan

Gebruik kentekengegevens politie toegestaan

Volgens de rechtbank Zeeland-West Brabant mag de inspecteur gebruik maken van door de politie verzamelde kentekengegevens bij de beoordeling van de juistheid van een rittenadministratie. Dat gebruik is niet in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens of met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De rechtbank kwam tot deze uitspraak in een procedure over een naheffingsaanslag loonbelasting en een opgelegde vergrijpboete. De naheffingsaanslag en de boete hadden betrekking op het niet toepassen van de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak. De berijder van de auto had een verklaring geen privégebruik afgegeven. Aan de hand van de door de politie verzamelde kentekengegevens stelde de inspecteur vast dat de bijgehouden rittenadministratie ondeugdelijk was. De berijder meende dat het gebruik van die gegevens een inbreuk op zijn privacy was. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het gebruik van persoonsgegevens toegestaan als dat nodig is voor een goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan dat de gegevens ontvangt. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht de politie om desgevraagd gegevens te verstrekken aan de inspecteur die de inspecteur nodig heeft voor de uitvoering van de belastingwetgeving.

Send this to a friend