Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-08-2013

Geautomatiseerde afhandeling aangifte verhindert navordering

Geautomatiseerde afhandeling aangifte verhindert navordering

Vaststellen aanslag
Volgens vaste jurisprudentie mag de inspecteur bij het vaststellen van een aanslag uitgaan van de juistheid van een ingediende aangifte. De inspecteur hoeft alleen dan nader onderzoek te doen als in redelijkheid aan de juistheid van de gegevens behoort te twijfelen.

Geutomatiseerde afgehandelde aangifte
Ondanks een aantal opmerkelijke verschillen in balansposten werd een aangifte vennootschapsbelasting geautomatiseerd afgedaan. De aanslag was opgelegd in overeenstemming met de aangifte. In het jaar van aangifte was de pensioenverplichting in eigen beheer overgedragen aan een stichting. Daarbij waren uitgangspunten gehanteerd die de Belastingdienst niet accepteert.

Balansposten
Op de beginbalans stond nog een pensioenvoorziening van € 425.000, terwijl op de eindbalans geen voorziening was opgenomen. De overlopende activa waren opgelopen van € 4.000 naar € 676.000. De omzet was ten opzichte van het voorgaande jaar gehalveerd, terwijl de salarissen bijna verdubbeld waren. Dat laatste was veroorzaakt doordat het verschil tussen de overdrachtswaarde van de pensioenverplichting en de boekwaarde van de pensioenvoorziening als salaris was verwerkt.

Zou de inspecteur zelf de aangifte hebben bekeken, dan zouden de verschillen zijn opgevallen. Daardoor ontbrak het voor navordering vereiste nieuwe feit.

Send this to a friend