Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

10-06-2012

Flex BV nadert

Flex BV nadert

Flex-bv nadert

Het is nog slechts een hamerstuk; vermoedelijk valt op 12 juni dan eindelijk de beslissing in de 1e kamer en is het feit daar dat we per 1 juli aanstaande te maken krijgen met de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht.Belangrijk is dat met de nieuwe wetgeving de bestuurdersaansprakelijkheid wijzigt.

Al in 2009 werd het wetsvoorstel voor de ‘flex-bv’ ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels ligt het ter goedkeuring bij de Eerste Kamer en streeft de verantwoordelijke minister naar invoering per 1 juli 2012. Bij de invoering worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van € 18.000 niet meer nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een grote verandering met de komst van de nieuwe wetgeving heeft te maken met de beslissing om de winst van de bv uit te keren. Tot nu toe bepalen de aandeelhouders van een bv of de winst wel of niet wordt uitgekeerd. Straks kan de aandeelhouder nog wel beslissen over de winstbestemming, maar moet de bestuurder uiteindelijk zijn toestemming verlenen aan de daadwerkelijke winstuitkering. De bestuurder moet bij iedere vorm van uitkering met een zogenoemde uitkeringstest nagaan of een uitkering verantwoord is voor de vennootschap. Het bestuur mag geen toestemming tot uitkering geven als de flex-bv door de uitkering haar schulden niet meer kan betalen. Geeft de bestuurder te gemakkelijk zijn goedkeuring en komt de bv hierdoor in betalingsproblemen, dan kan de bestuurder in privé aansprakelijk worden gesteld voor het hierdoor ontstane tekort.

Statuten aanpassen

Bij het oprichten van een nieuwe bv of bij een voorgenomen statutenwijziging van een bestaande bv kan mogelijk al rekening worden gehouden met de (toekomstige) flex-bv.

Send this to a friend