Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

30-09-2012

Facturering in 2013 bent u er klaar voor?

Facturering in 2013 bent u er klaar voor?

Facturering in 2013 bent u er klaar voor?

Heeft u net gezorgd dat de facturatie per 1 oktober naar 21% is geholpen, dan staat de volgende wijziging op BTW gebied al weer voor de deur: nieuwe vereisten voor de facturering. Voor Nederlandse begrippen is deze aanpassing veelal een verzwaring van de bestaande administratieve vastleggingen en organisatie. Onderstaand een korte uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen.

Zorg dat de facturen voldoen
Vanaf 1 januari 2013 gaan nieuwe vereisten gelden voor verkoopfacturen. Het is verstandig om na te gaan of de verkoopfacturen al aan de nieuwe vereisten voldoen en zo niet, dit de komende tijd in orde te maken.

De factuur speelt een heel belangrijke rol binnen het btw-systeem. Op de factuur staat immers de belangrijke informatie die nodig is om bijvoorbeeld de plaats van de prestatie en het tarief te bepalen. Bovendien is het bezit van een originele factuur noodzakelijk om de betaalde btw in aftrek te kunnen
brengen. Ook bij controles door de Belastingdienst is de btw-factuur belangrijk. Een ondernemer die goederen levert of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon moet dan ook verplicht altijd een factuur uitreiken. Vanwege het grote belang zijn er concrete factuurvereisten opgenomen in de wetgeving. En deze factureringsregels wijzigen per 1 januari 2013.

Bestaande vereisten
De huidige factuurvereisten zorgen ervoor dat op de factuur in ieder geval het volgende is vermeld: de datum waarop de factuur is uitgereikt; de naam, het adres en btw-nummer van de ondernemer; het KvK-nummer; een uniek volgnummer; de naam en het adres van de afnemer; de datum waarop
de goederen of diensten zijn geleverd; het aantal en een omschrijving van de geleverde goederen of diensten; het btw-tarief dat is toegepast; het bedrag dat in rekening is gebracht, exclusief btw en het te betalen btw-bedrag. Als de verleggingsregeling is toegepast of een intracommunautaire levering wordt verricht, moet op de factuur ook het btw-nummer van de afnemer zijn vermeld. Bovendien moet er ‘enige aanduiding’ zijn dat een bijzondere regeling is toegepast.

Aanduiding bijzondere regeling
Bovenstaande vereisten blijven bestaan. Maar belangrijk is dat er niet alleen meer wordt gesproken van ‘enige aanduiding’ als een bijzondere regeling is toegepast. Vanaf 1 januari 2013 moet bijvoorbeeld worden vermeld ‘heffing verlegd, ‘bijzondere regeling – gebruikte goederen’, ‘bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’, ‘bijzondere regeling – reisbureaus’ of ‘factuur uitgereikt door de afnemer’. Voldoet men niet aan deze factuurvereisten, dan bestaat geen recht op btw-aftrek.

Vereenvoudigde factuur
In bepaalde gevallen wordt het vanaf 2013 mogelijk een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Bijvoorbeeld als het bedrag van de factuur (inclusief btw) niet hoger is dan € 100. Op een vereenvoudigde factuur moeten in ieder geval worden vermeld: de datum van uitreiking van de factuur; de identiteit van de ondernemer die de prestatie verricht; de aard van de prestatie; het belastingbedrag; en eventuele verwijzing naar de oorspronkelijke factuur (als het gaat om een wijziging van de oorspronkelijke factuur). Let erop dat het gebruik van een vereenvoudigde factuur niet mogelijk is als sprake is van grensoverschrijdende afstandsverkopen of van intracommunautaire leveringen tegen het nultarief.

 

 

Send this to a friend