Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

08-07-2013

Extra standaardvoorwaarde geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer

Extra standaardvoorwaarde geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer

In aanhangige zaak voor de Hoge Raad inzake de geruisloze inbreng van een IB onderneming in een BV heeft de AG zijn conclusie geschreven.

Geruisloze inbreng
Voor de geruisloze inbreng van de IB onderneming worden er standaardvoorwaarden gesteld door de belastingdienst. Dit om te borgen dat de Belastingdienst haar fiscale claim niet verliest. Voor een buitenlander die zijn Nederlandse IB-onderneming wil inbrengen is er een extra standaardvoorwaarde (de achtste standaardvoorwaarde). Deze houdt in dat er geruisloos ingebracht kan worden maar dat de Belastingdienst in het jaar van inbreng de aanslag inkomstenbelasting verhoogd met het bedrag van inbreng maar tegelijker tijd wel uitstel van betaling verleent voor dit gedeelte van de aanslag.

Casus
In de aanhangige zaak betreft het een buitenlandse ondernemer die zijn  IB onderneming wil inbrengen in een BV.  Deze is van mening dat de achtste standaard voorwaarde discriminatoir is.

Conclusie AG
De AG is van mening dat een buitenlandse ondernemer die zijn onderneming inbrengt in een BV op eenzelfde wijze moet worden behandeld als een binnenlandse ondernemer, die na de inbreng emigreert. Voor de toepassing van de faciliteit van de geruisloze omzetting bevinden binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen zich in een vergelijkbare situatie.

De verhoging van de aanslag en de extra voorwaarden bij een geruisloze omzetting, die alleen gelden voor buitenlandse belastingplichtigen, zijn voor hen nadelig. Dat levert een verboden indirecte discriminatie op grond van nationaliteit op.

Volgens de AG kan de Hoge Raad de rechtsgevolgen van de beschikking in stand laten, maar mag verplaatsing van de feitelijke leiding van de BV niet leiden tot beëindiging van het betalingsuitstel. Verder moet het openstaande belastingbedrag na tien jaar worden kwijtgescholden.

Send this to a friend