Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-10-2012

Extra heffing werkgever

Extra heffing werkgever

Extra werkgeversheffing bij hoge lonen en vertrekvergoedingen

Onderdeel van het Begrotingsakkoord 2013 is ook een eenmalige werkgeversheffing over hoge lonen die in 2012 worden betaald. Daarnaast gaan werkgevers ook een pseudo-eindheffing betalen over excessief hoge ontslagvergoedingen. Wat houden deze heffingen in?

Voor werknemers die in 2012 een hoog loon genieten, moet de werkgever in 2013 een extra ‘pseudo-eindheffing’ afdragen. De heffing geldt voor de werkgever die in 2012 aan een werknemer een loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betaalt waarover loonbelasting is geheven. Voor zover dat loon meer bedraagt dan € 150.000, wordt dit overschot in 2013 eenmalig belast met een pseudo-eindheffing van 16%. Deze belasting moet de werkgever afdragen naast de reguliere belastingheffing die hij al in 2012 heeft ingehouden en afgedragen. In sommige gevallen – vooral bij dga's – kan worden bekeken of verlaging van het loon in de laatste maanden van dit jaar verstandig is. Overigens zal een verlaging van het fiscale loon van de dga soms niet mogelijk zijn op grond van de gebruikelijkloonregeling. Voorts is het goed om te weten dat de reeds bestaande werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen wordt verhoogd van 30% naar 75%. Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de totale loonbelasting over het bovenmatige deel van de ontslagvergoeding hierdoor 127%.

Send this to a friend