Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-01-2012

Erfpachtconstructie deel 2

Erfpachtconstructie deel 2

In erfpachtcanon omgezette schenking niet aftrekbaar als periodieke betaling voor erfpacht

Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt middels een uitspraak van 4 november 2011 dat met de erfpachtconstructie is getracht een jaarlijkse schenking aan de kinderen om te vormen in een voor de IB aftrekbare periodieke betaling voor erfpacht en opstal.

De casus is als volgt: op 14 december 2004 wordt de eigen woning van belanghebbende (X) geleverd aan stichting G. G heeft alleen certificaten aan de kinderen van belanghebbende uitgegeven. G blijft de koopsom, van € 2.750.000, schuldig. Tegelijkertijd verleent G een tijdelijk recht van erfpacht op de onroerende zaak, waarvoor jaarlijks een canon van € 220.000 is verschuldigd, en een van het erfpachtrecht afhankelijk recht van opstal. De inspecteur accepteert de door belanghebbende in aftrek gebrachte erfpachtcanon niet en corrigeert de aangifte.Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat met de erfpachtconstructie is getracht een jaarlijkse schenking aan de kinderen om te vormen in een voor de IB aftrekbare periodieke betaling voor erfpacht en opstal. De rechtbank overweegt hierbij dat belanghebbende over het jaar 2003 € 3.831 aan eigenwoningrente in aftrek heeft gebracht en dat door de transacties met G vanaf 2004 jaarlijks € 220.000 aan canon verschuldigd werd. Verder acht de rechtbank van belang dat op de vordering op G geen rente is bedongen, zodat de transacties voorzienbaar nadelig waren voor belanghebbende. Volgens de rechtbank zouden doel en strekking van de Wet IB 2001 worden miskend als de canon, die in feite een schenking is, in aftrek zou worden toegelaten. Het gelijk is aan de inspecteur.

 

Bron : Vakstudienieuws

Send this to a friend