Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-11-2013

Eindejaarstips werkgever en werknemers 2013

Eindejaarstips werkgever en werknemers 2013

Stamrechtvrijstelling
Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. De stamrechtvrijstelling wordt vaak gebruikt om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen. Wanneer een ontslagvergoeding in een eigen stamrecht-BV wordt ondergebracht, kan deze worden gebruikt om de opbouw van een eigen onderneming te financieren. Met ingang van 1 januari 2014 kan dat niet meer en worden dergelijke uitkeringen volledig belast in het jaar van ontvangst. Wie in onderhandeling is over een vertrekvergoeding en nog gebruik wil maken van de stamrechtvrijstelling, moet voor 1 januari 2014 de afspraken daarover hebben geregeld.

Let op: Het ontslag hoeft niet in 2013 plaats te vinden om nog gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling.

Tip! Bij uitkering ineens van op 15 november 2013 bestaande stamrechten in 2014 wordt slechts 80% van de waarde van het stamrecht belast.

Werkgeversheffing hoge lonen ook in 2014
In 2013 was er een als eenmalig bedoelde werkgeversheffing voor hoge lonen. De werkgever moest 16% belasting betalen over het deel van het loon uit 2012 van een werknemer boven € 150.000. Deze heffing is ook in 2014 van toepassing. Dat betekent dat de werkgever in 2014 een aanvullende belasting van 16% moet betalen over loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven.

Auto van de zaak
Voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt een bijtelling bij het inkomen van 25% van de catalogusprijs van de auto. Voor bepaalde categorieën geldt een lagere bijtelling. Om bijtelling te voorkomen moet een werknemer kunnen bewijzen dat hij minder dan 500 km per jaar privé rijdt met de auto. Dat bewijs kan de werknemer leveren met een sluitende rittenadministratie. De werkgever moet de rittenadministratie controleren en bij zijn loonadministratie bewaren. De bijtelling kan ook achterwege blijven als de werknemer een verklaring aflegt bij de Belastingdienst dat hij de auto niet privé gebruikt en deze verklaring aan de werkgever overhandigt. Een bijteling voor een bestelauto kan met een “Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” worden voorkomen. Er mag dan geen enkele kilometer privé worden gereden met de bestelauto. Een kilometeradministratie hoeft niet bijgehouden te worden.

De werkgever moet de bijtelling ondanks een verklaring geen privégebruik toepassen als hij weet of had moeten weten dat de auto toch privé gebruikt wordt.

Let op: Het intrekken van een verklaring geen privégebruik in de loop van het jaar kan fiscale gevolgen hebben. De bijtelling geldt namelijk voor het gehele jaar indien een auto ter beschikking staat en moet dus gecorrigeerd worden om te voorkomen dat te weinig loonbelasting is betaald.

Per 1 januari 2014 veranderen de grenzen voor de verlaagde bijtelling voor nieuwe auto’s als volgt.

 

CO2-grenzen bijtelling
Brandstof Max. uitstoot 2104 Max.uitstoot 2013 Bijtelling
Alle n.v.t. 50 g/km 0%
  0 g/km n.v.t. 4%
  50 g/km n.v.t. 7%
Diesel 85 g/km 88 g/km 14%
  111 g/km 112 g/km 20%
Benzine 88 g/km 95 g/km 14%
  117 g/km 124 g/km 20%

 

Tip! Voor auto’s waarvan het kenteken voor 1 januari 2014 op naam is gesteld, blijft het op dat moment geldende verlaagde bijtellingspercentage van kracht gedurende maximaal 60 maanden, ook als niet aan de nieuwe eisen is voldaan.

Overgangsrecht levensloopregeling
Met ingang van 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Voor enkele bestaande gevallen kan de levensloopregeling worden voortgezet met toepassing van de overgangsregeling. Werknemers die op 31 december 2011 een bedrag van tenminste € 3.000 op hun levenslooprekening hadden staan, kunnen de levensloopregeling voortzetten tot uiterlijk 2022. Wanneer zij het gehele tegoed in 2013 opnemen, wordt het op 31 december 2011 bestaande tegoed voor 80% in de belastingheffing betrokken.

Tip! Overweeg om nog dit jaar het hele tegoed van uw levenslooprekening op te nemen.

Let op: Er geldt geen bestedingsverplichting voor opname van het tegoed.

Send this to a friend