Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

22-11-2010

Eindejaarstips 2010 Particulieren

Eindejaarstips 2010 Particulieren

Verhuur uw leegstaande woning
Heeft u een nieuwe woning gekocht, maar lukt het u niet de oude woning te verkopen? Misschien is het dan interessant om volgend jaar de oude woning tijdelijk te verhuren in afwachting van de verkoop. In eerste instantie lijkt dit fiscaal erg nadelig, omdat de oude woning dan niet meer leegstaat voor verkoop. Strikt genomen bent u dan uw recht op aftrek van rente over de oude hypotheek definitief kwijt en kan vanwege de fictieve realisatie van de overwaarde de hypotheekrenteaftrek voor de nieuwe woning zelfs worden beperkt. Het kabinet heeft echter besloten dat de rente over de oude hypotheek weer herleeft, zodra de verhuur is afgelopen en de oude woning weer leegstaat. Ook blijft bij tijdelijke verhuur van de oude woning de hypotheekrenteaftrek voor de nieuwe woning nog ongemoeid. Houdt u er wel rekening mee dat deze goedkeuring tijdelijk is en per 2013 weer wordt ingetrokken.

Gebruik de giftenaftrek
Giften zijn als kosten in box 1 aftrekbaar. Maar er geldt wel een aantal beperkingen. Zo kunt u de giften in aftrek brengen voor zover zij zowel € 60 als 1% van uw onzuivere inkomen te boven gaan. Tevens geldt een maximum van 10% van dat inkomen. Plan zorgvuldig uw giften, maar dusdanig dat de drempel wordt overschreden. Zo kan het aantrekkelijk zijn uw giften alvast in 2010 te doen om boven de drempel uit te komen. Let wel op dat u geeft aan een zogenoemde ANBI (algemeen nut beogende instelling), die bij de Belastingdienst is geregistreerd. Alleen in dat geval is de gift aftrekbaar.

Stel kosten voor monumentenpand uit
De regeling voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden wordt ruimer vanaf volgend jaar. Nu geldt de regeling alleen als sprake is van een eigen woning als hoofdverblijf en als een aangekochte of in aanbouw zijnde woning binnen twee jaar een eigen woning wordt. Vanaf 2011 gaat deze regeling ook gelden voor de eigen woning die in de verkoop staat, de woning die in verband met een echtscheiding nog twee jaar kwalificeert als eigen woning, de eigen woning die wordt aangehouden tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling en de eigen woning die wordt aangehouden tijdens een verblijf elders. Zit u in een dergelijke situatie? Stel dan uw uitgaven aan het monumentenpand uit tot volgend jaar.

Send this to a friend