Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-08-2013

Einde TBS

Einde TBS

Terbeschikkingstelling
Op de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen zijn de regels voor de bepaling van winst uit onderneming van kracht. Komt aan een terbeschikkingstelling een einde omdat de werkzaamheden stoppen, dan gaat het vermogensbestanddeel naar het privévermogen voor de waarde in het economische verkeer. Het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van het vermogensbestanddeel is belast als resultaat uit de terbeschikkingstelling.

Zaak: Landbouwondernemer met grond echtgenote
Een ondernemer maakte in zijn landbouwbedrijf gebruik van grond die eigendom was van zijn echtgenote. De grond viel onder de terbeschikkingstellingsregeling. Nadat de oogst van 2005 was binnengehaald, werd de grond in gebruik gegeven aan derden. De ondernemer staakte daarna zijn bedrijf. Volgens de Belastingdienst was de terbeschikkingstelling in 2006 beëindigd. De Belastingdienst ging uit van de datum waarop de pachtovereenkomst met de nieuwe gebruikers was gepasseerd bij de notaris. In de opvatting van de Belastingdienst moest het verschil tussen de waarde in het economische verkeer in vrije staat van de grond en de boekwaarde in 2006 worden belast.

Oordeel Hof Leeuwarden
Hof Leeuwarden stelde vast dat al in 2005 een einde aan de terbeschikkingstelling was gekomen. Het hof merkte overigens op dat de contractueel bepaalde ingangsdatum van de nieuwe pachtovereenkomst niet altijd bepalend is. Een pachtovereenkomst met terugwerkende kracht maakt een feitelijke terbeschikkingstelling aan de echtgenoot niet ongedaan. Dat deed zich hier niet voor. Door het eindigen van de terbeschikkingstelling was de grond naar box 3 overgegaan. In afwijking van het standpunt van de Belastingdienst ging het hof uit van de waarde in verpachte staat.

Send this to a friend