Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-02-2014

Eigenwoningschuld

Eigenwoningschuld

Heeft u in 2013 een nieuwe lening afgesloten voor uw eigen woning, dan moet u vanaf 1 januari 2014 in bepaalde gevallen voldoen aan een nieuwe informatieplicht om renteaftrek te kunnen hebben. Deze verplichting houdt in dat u de Belastingdienst gegevens moet verstrekken over uw lening.

Voor welke leningen geldt de verplichting?
De informatieverplichting geldt overigens alleen voor leningen die u vanaf 1 januari 2013 heeft afgesloten. Bovendien moet u slechts aan de informatieverplichting voldoen als u een lening voor uw eigen woning afsluit bij een ander dan een professionele kredietverstrekker, bijvoorbeeld bij een familielid of eigen vennootschap. Als u de lening afsluit bij een bank, dan is de informatieverplichting dus niet van toepassing op u.

Wat moet u doen:
Heeft u in 2013 een lening afgesloten bij een ander dan een professionele kredietverstrekker, dan moet u bij de aangifte inkomstenbelasting 2013, doch uiterlijk op 31 december 2014 gegevens verstrekken over de lening. Als zich in een later jaar wijzigingen in de leningsvoorwaarden voordoen, moet u dit ook melden. Deze wijzigingen moet u binnen een maand na afloop van het kalenderjaar melden.

Send this to a friend