Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

14-12-2012

Eigen woning in 2013

Eigen woning in 2013

Eigen woning in 2013
Dit politiek beladen onderwerp heeft zo ongeveer het hele jaar de gemoederen druk bezig gehouden: wat gebeurd er met de hypotheekaftrek en wat zijn de gevolgen? Mooie verkiezingsinzet, inmiddels zijn we in het stadium van de conclusies en resteert er nog een politke puntje voor de aanloop naar 2014.

Aanpassingen in eigenwoningregeling
Met ingang van 2013 wordt de eigenwoningregeling op een aantal punten in belangrijke mate aangepast.

Voor nieuwe hypotheken gaat een aflossingsverplichting gelden.

Renten en kosten van restschulden die ontstaan door verkoop van een eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, worden vanaf    het tijdstip van verkoop gedurende 10 jaar aftrekbaar in box 1.

Twee tijdelijke maatregelen die oorspronkelijk zouden gelden tot en met 31 december 2012, worden verlengd en zullen ook van toepassing zijn voor 2013.
1. De regeling die hypotheekrenteaftrek mogelijk maakt na tijdelijke verhuur, wordt verlengd. Sinds 2010 is het mogelijk om na een periode van verhuur van een te koop staande voormalige eigen woning terug te keren van het box 3-regime naar de eigenwoningregeling in box 1. Op dat moment herleeft de hypotheekrenteaftrek voor het restant van de periode. De looptijd van deze regeling wordt met een jaar verlengd. Hierdoor is de regeling ook in 2013 nog van toepassing en vervalt deze pas per 1 januari 2014.
2. De tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen blijft in 2013 van toepassing en eindigt pas op 1 januari 2014. Hierdoor kan een sinds 2010 leegstaande, voor verkoop bestemde woning in 2013 nog steeds worden aangemerkt als eigen woning, mits die woning in 2010 een eigen woning was. De verhuisregeling eindigt per 1 januari 2014 dus zowel voor woningen die sinds 2010 te koop staan als voor woningen die sinds 2011 te koop staan. Verder kan een in (of na) 2010 aangekochte leegstaande woning of een woning in aanbouw in 2013 nog steeds worden aangemerkt als eigen woning, mits die woning bestemd is om uiterlijk in 2013 de belastingplichtige als eigen woning ter beschikking te staan. 

Op grond van het Regeerakkoord VVD-PvdA wordt de hypotheekrenteaftrek in 2014 verder aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van 0,5% per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. Dit plan is nog niet opgenomen in een wetsvoorstel.

(Kleine) hypotheek aflossen
Het kan interessant zijn om een kleine hypotheek af te lossen die nog rust op uw eigenwoning. Voor een woning geldt het eigenwoningforfait. Deze bijtelling op uw inkomen verlaagt de aftrek van de hypotheekrente. Als er geen of een kleine hypotheek op uw eigenwoning rust, hoeft het eigenwoningforfait, of een deel daarvan, niet bij het inkomen te worden geteld. Door de aflossing is ook geen rente meer verschuldigd. Een bijkomend voordeel van het aflossen van een kleine hypotheek is dat het box 3-inkomen hierdoor in 2013 minder wordt, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart.

Aftrekbare onderhoudskosten rijksmonument
De onderhoudskosten van een rijksmonument zijn sinds 1 januari 2012 nog maar voor 80% aftrekbaar. Tot en met 2011 waren de onderhoudskosten voor 100% aftrekbaar. Als vóór 31 december 2011 nog onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan voor onderhoudskosten waarvan de uitgaven pas in 2012 of 2013 worden gedaan, kan toch nog aftrek voor 100% van de onderhoudskosten worden gekregen.

Bron: RB

 

Send this to a friend