Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-06-2013

Eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Per 1 januari 2013 zijn er nieuwe regels van toepassing op o.a. de bepaling van de eigen bijdrage voor de AWBZ en Wmo. Wij willen u graag op de hoogte brengen van deze nieuwe regels. Met name de vermogensheffing in de nieuwe regeling kan een lastenverzwaring vormen – die eventueel ontweken kan worden.

Sinds januari betalen Nederlanders in een AWBZ-instelling 12 procent vermogensinkomensheffing, dat was tot eind vorig jaar 4 procent. Hierdoor wordt ervan uitgegaan, dat u extra inkomsten hebt genoten ter grootte van 8% van uw vermogen.

Inkomen
De basis voor de berekening van de eigen bijdrage is uw inkomen van twee jaar geleden. Dat is het verzamelinkomen volgens de aanslag inkomstenbelasting. Heeft u geen aanslag inkomstenbelasting gekregen, dan geldt het totaal van uw belastbare loon. Dat is uw salaris, pensioen en/of uitkering. De bedragen vindt u op uw jaaropgaaf. Bent u gehuwd of voert u een gezamenlijke huishouding, dan wordt het inkomen van uw echtgenoot of huisgenoot meegerekend.

Vermogen in box 3
Heeft u voor de inkomstenbelasting vermogen in box 3? Dan wordt sinds 1 januari 2013 voor de berekening van de eigen bijdrage uw inkomen verhoogd met 8% van de waarde van uw (gezamenlijke) bezittingen verminderd met uw schulden in box 3, voor zover hoger dan het heffingsvrije vermogen. Het bedrag van de grondslag sparen en beleggen in box 3 vindt u in uw aangifte inkomstenbelasting. Uw vermogen telt dus voor een groter deel mee voor de eigen bijdrage.

Mogelijk is uw vermogen in box 3 gestegen. Bijvoorbeeld omdat u uw eigen woning heeft verkocht en daardoor nu extra spaartegoed heeft op de bank. Of u heeft een erfenis gehad. Uw vermogen kan ook zijn gestegen, omdat sommige regels voor box 3 zijn veranderd. Heeft u beleggingen in durfkapitaal of sociaal-ethische beleggingen, dan gelden hiervoor geen vrijstellingen meer in box 3.

Vermogen verlagen?
U kunt u vermogen verlagen door uw testament zodanig aan te passen dat uw kinderen de erfenis ontvangen als u als overgebleven ouder in een AWBZ-instelling terechtkomt. Ook kunt u schenkingen op papier doen om uw vermogen te verlagen. Bij een schenking op papier ontvangt uw kind een schenking, maar leent dat bedrag vervolgens weer terug aan u. Op deze manier krijgt uw kind (of de kinderen) een vordering op u die later in mindering wordt gebracht op zijn erfenis. De erfenis valt dan lager uit en dan hoeft uw kind minder erfbelasting te betalen. Bovendien verlaagd de schenking het box 3 vermogen doordat u een schuld hebt aan uw kind(eren).

Send this to a friend