Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-06-2014

Door advocaten ontvangen vergoeding onderworpen aan omzetbelasting

Door advocaten ontvangen vergoeding onderworpen aan omzetbelasting

Op 23 mei heeft de Hoge Raad geoordeeld dat advocaten die bedragen ontvangen i.v.m. de Wet op de rechtsbijstand (toevoegingszaken) zijn onderworpen aan omzetbelasting.

In deze zaken door advocaten ontvangen bedragen vormen volgens de Hoge Raad de tegenprestatie of een deel daarvan voor het verlenen van rechtsbijstand. Uit de Wet op de rechtsbijstand vloeit voort dat de rechtsbijstandverlener gehouden is om als tegenprestatie voor de betaling van een bijdragen deze rechtskundige bijstand ook daadwerkelijk ten behoeve van de desbetreffende rechtzoekende te verlenen.

Volgens het arrest Le Rayon d'Or (HvJ EU 27 maart 2014, C-151/13), vormen onder deze omstandigheden deze bijdragen vergoedingen in de zin van de Wet OB voor diensten die de rechtsbijstandverlener verleent aan rechtzoekenden. Het feit dat een derde en niet de ontvanger van de dienst de vergoeding aan de dienstverrichter betaald, doet hieraan niet af (zie eerder genoemde arrest).

Send this to a friend