Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

20-04-2010

Discriminatie in Nederland

Discriminatie in Nederland

De Jager repareert binnenkort de discriminatie van buitenlandse belastingplichtigen voor de ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium geldt
inkomstenbelasting –

Het Hof van Justitie van de EU oordeelde in het Gielen-arrest van 18 maart 2010, nr. C-440/08 dat Nederland buitenlandse belastingplichtigen discrimineert voor de toepassing van het urencriterium (artikel 3.6 Wet IB 2001). Binnenlandse belastingplichtigen kunnen namelijk alle uren meetellen terwijl voor buitenlandse belastingplichtigen slechts de 'Nederlandse' uren in aanmerking worden genomen. F. Gielen woonde in Duitsland en besteedde de minimale 1225 uur aan zijn onderneming maar had toch geen recht op de zelfstandigenaftrek omdat alleen werd gekeken naar de uren die hij besteedde aan zijn Nederlandse vaste inrichting. Het Hof van Justitie concludeerde dat er sprake is van een verboden indirecte discriminatie in de zin van de vrijheid van vestiging. Dat buitenlandse belastingplichtigen kunnen opteren voor binnenlandse belastingplicht (artikel 2.5 Wet IB 2001) om alle uren te laten meetellen, maakt dit niet anders.

Minister De Jager zal binnenkort in een beleidsbesluit regelen dat buitenlandse belastingplichtigen voor de toepassing van de ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium geldt op dezelfde wijze worden behandeld als binnenlandse belastingplichtigen. Of aanpassing van de Wet IB 2001, in het bijzonder artikel 2.5 Wet IB 2001, nodig is, wordt nog nader bezien.

Send this to a friend